UNESCO ik gadu pasniedz vairāk nekā 20 dažādas balvas personām, personu grupām un iniciatīvām, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus globālajiem izaicinājumiem dzimuma līdztiesības, nabadzības novēršanas, iekļaujošas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, klimata pārmaiņu uzraudzīšanā, kultūras daudzveidības veicināšanā un miera kultūras sekmēšanā. UNESCO balvas var sniegt atbalstu tālākai pētniecībai un iniciatīvu turpināšanai, kā arī popularizēt to atpazīstamību visā pasaulē.

Informācija par visām UNESCO balvām šeit.