Jau kopš dibināšanas brīža UNESCO cieši sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO), jo tām ir būtiska loma pilsoniskās sabiedrības iesaistē organizācijas aktivitāšu un programmu īstenošanā. UNESCO konsultējas un sadarbojas ar NVO to kompetenču jomā, kā arī var aicināt tās veikt konkrētus uzdevumus.

Gadu gaitā UNESCO ir izveidojis plašu sadarbības NVO tīklu izglītības, dabas, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras, komunikācijas un informācijas jomā. Sadarbība ar UNESCO iespējama divās kategorijās: konsultatīvā statusā, kas ir atvērta jebkurai NVO, un asociatīvā statusā, kas ir starptautiskām un reģionālām organizācijām ar jau esošu konsultatīvo statusu. Šobrīd UNESCO ir noslēdzis oficiālu sadarbību ar vairāk nekā 400 nevalstiskajām organizācijām.

Vairāk informācijas par NVO sadarbības iespējām ar UNESCO šeit.