UNESCO LNK lēmējinstitūcija ir Asambleja, kuras sastāvu veido 20 pārstāvji, no dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām. UNESCO LNK prezidents ir kultūras ministrs, viceprezidenti izglītības un zinātnes un ārlietu ministri. UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs, kuru amatā ieceļ Asambleja.


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas sastāvs:

Agnese Logina, Latvijas Republikas kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente

Anda Čakša,  Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre, UNESCO LNK viceprezidente

Krišjānis Kariņš,  Latvijas Republikas ārlietu ministrs, UNESCO LNK viceprezidents

Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore

Jolanta Plūme, Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos

Kristīne Pommere, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģijas jautājumos

Agita Zariņa-Stūre, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja

Ramona Umblija, Valsts prezidenta pilnvarotā pārstāve, Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos

Indulis Ābelis, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks OECD un UNESCO

Tatjana Koķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdetāja

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors

Juris Dambis, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs

Inga Brūvere, Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja

Inga Birzgale, Latvijas Jaunatnes padomes prezidente

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs

Aurēlija Ieva Druviete, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece                              

Ilze Skrodele-Dubrovska, Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore