Izglītība

Izglītības joma ir UNESCO darbības prioritāte. Visā pasaulē UNESCO strādā, lai veicinātu izglītības pieejamību visiem, uzlabotu vispārējo izglītības kvalitāti un nodrošinātu tās atbilstību ikviena dažādajām vajadzībām, ticot, ka tieši izglītība ir sabiedrības, ekonomikas un vides ilgtspējas un attīstības priekšnoteikums. Izglītība var pārveidot cilvēku dzīves, veicināt mieru, novērst nabadzību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību. Tiesības uz izglītību ir viens no cilvēktiesību balstiem,un ikvienam ir jābūt iespējai iegūt kvalitatīvu izglītību visa mūža garumā. UNESCO ir vienīgā ANO aģentūra, kuras mandāts iekļauj visus izglītības aspektus, un tai ir uzticēta vadošā loma globālās izglītības dienaskārtības veidošanā, uzraugot un veicinot ANO 4. Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu.