UNESCO veido svinamo gadadienu kalendāru ar mērķi apkopot un starptautiski izcelt dalībvalstu īpašās gadadienas, kuru atzīmēšana veicina miera kultūru, starpkultūru dialogu un sapratni. Kalendārā tiek iekļautas nozīmīgu notikumu gadadienas, kas bijuši izšķirīgi svarīgu ideju virzībā vai arī ievērojamu personību jubilejas, kuri devuši būtisku ieguldījumu kultūras, izglītības, zinātnes un citu UNESCO mandāta jomu attīstībā.

UNESCO svinamo gadadienu kalendārs tiek veidots divu gadu periodam un tajā tiek iekļautas apaļas jubilejas – 50., 100., 150. gadadiena utt. Visas dalībvalstis ir aicinātas nominēt savas īpašās gadadienas, kas saistītas ar UNESCO vērtībām un misiju. Nomināciju priekšlikumi tiek izskatīti UNESCO Izpildpadomē un nodoti apstiprināšanai UNESCO Ģenerālajai konferencei, kas lemj par gadadienu iekļaušanu attiecīgajā kalendārā.


Latvija UNESCO svinamo gadadienu kalendārā

2022. - 2023. gads

UNESCO svinamo gadadienu kalendārā iekļautas divas Latvijas nominācijas – mākslinieka Vilhelma Purvīša 150. gadadiena 2022. gadā un valodnieka Jāņa Endzelīna 150. gadadiena 2023. gadā.

Kalendārā tika iekļautas divas Latvijas nominācijas – izcilā valodnieka, etnogrāfa, folklorista un sinologa Pētera Šmita 150. gadadiena 2019. gadā un septiņu Latvijai nozīmīgu kultūras, izglītības un zinātnes institūciju – Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Universitāte un Latvijas Nacionālā Opera un Balets – simtgade 2019. gadā.

UNESCO svinamo gadadienu kalendārā tika iekļauta Latvijas glezniecības dižgara – Jāņa Rozentāla 150. gadadiena 2016. gadā.

Kalendārā tika iekļautas Latvijas ievērojamo personību un notikumu gadadienas: Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadiena (2014. gads), komponista un izglītotāja Jāņa Cimzes 200. gadadiena (2014. gads), Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena (2015. gads), 200. gadadiena kopš Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibināšanas (2015. gads).

UNESCO svinamo gadadienu kalendārā tika iekļautas trīs Latvijas ievērojamo personību gadadienas: rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadiena (2013. gads), komponista Jāzepa Vītola 150. gadadiena (2013. gads) un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadiena (2013. gads).

X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2010. gadā UNESCO svinamo gadadienu kalendārā tika iekļauti, atzīmējot to 50 gadu jubileju, kā arī novērtējot šīs tradīcijas lomu Vispārējo Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā.