UNESCO ziņojums "Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni. Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā" ir izglītības politikas dokuments, kurā Starptautiskā komisija par izglītības attīstību nākotnē, globālo konsultāciju procesā kopīgi formulēja izglītības attīstības vīziju 2050. gadam, par galveno izvirzot izglītības lietderīgumu jeb sabiedrisko labumu. Ziņojumā tiek atklāta jauna sabiedriskā līguma ideja izglītībā, izvirzot jautājumus par izglītības kā publiska un sabiedriska procesa būtību, sākot ar mācību saturu, mācību metodēm, izglītības telpu jeb tās plašo ekosistēmu un beidzot ar izglītības nozīmi klimata pārmaiņu un tehnoloģisko transformāciju aspektos.