UNESCO Latvijas Nacionālā komisija funkciju īstenošanai nomā telpas Meistaru ielā 10-1, Rīgā, LV-1050.

Nomāto telpu kopējā platība – 51.3 m2 Telpu nomas līgums noslēgts ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, termiņš noteikts no 01.09.2023. līdz 31.08.2033.