Apliecinot atbalstu un vēlmi ieguldīt spēkus miera kultūras veicināšanā visā pasaulē, 1953. gadā tika izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls — UNESCO Asociēto skolu projekts. Tajā šobrīd iesaistītas vairāk nekā 11 500 izglītības iestādes no visas pasaules. Arī Latvijas skolas piedalās UNESCO asociēto skolu tīklā: īsteno projektus, rīko pasākumus, seminārus un īpašas mācību stundas par UNESCO aktuālām tēmām Latvijā un pasaulē.

UNESCO ASP mērķis ir stiprināt skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai  īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. UNESCO ASP darbība popularizē un iekļauj mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo, kultūras, vides un ekonomisko attīstību.

UNESCO ASP saistīts arī ar šādiem reģionāliem, starpreģionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem un tīkliem: Pasaules Kultūras mantojuma izglītība (World Heritage Education), Baltijas jūras projekts (Baltic Sea Project), Rietumu Vidusjūra (Western Mediterranean Sea), Smilšu pulksteņa projekts (Sandwatch Project), Lielai Volgas upes ceļš (Great Volga River Route), Mondialgo skolas konkurss (Mondialogo School Contest), Ūdens izglītība arābu valstīs (Water Education in Arab States), Zilā Danubes upe (Blue Danube River), GigaPan dialogs (GigaPan Dialogue) un Transatlantiskā vergu tirdzniecība (Transatlantic Slave Trade).

Plašāk par UNESCO Asociēto skolu tīklu un tā darbību pasaulē var uzzināt šeit.

Dalība UNESCO ASP ir atvērta visām valsts, pašvaldību vai privātām izglītības iestādēm, tostarp pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, profesionālās izglītības iestādēm vai skolotāju izglītības iestādēm. Vairāk par pievienošanos nolikumā: 

 • Alsungas vidusskola
 • Amatas novada Skujenes pamatskola
 • Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 • Rīgas Jauno tehniķu centrs Dabaszinības skola
 • Brocēnu vidusskola
 • Cēsu Pilsētas vidusskola
 • Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils Valsts ģimnāzija
 • Daugavpils Vienības pamatskola
 • Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
 • Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
 • Jaunsilavas pamatskola
 • Jēkabpils 2. vidusskola
 • Jelgavas amatu vidusskola
 • Kalsnavas pamatskola
 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
 • Ozolnieku vidusskola
 • Pļaviņu novada ģimnāzija
 • Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
 • Riebiņu vidusskola
 • Rīgas 74. vidusskola
 • Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija
 • Rīgas Montessori sākumskola
 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
 • Rundāles novada Speciālā pirmsskolas iestāde "Saulespuķe"
 • Sabiles vidusskola
 • Talsu Valsts ģimnāzija
 • Valmieras sākumskola
 • Valmieras Valsts ģimnāzija