1991. gada 14. oktobrī Latvija oficiāli tika uzņemta UNESCO un kopš 2011. gada nedēļā, kurā iekrīt šīs nozīmīgais datums, tiek atzīmēta UNESCO nedēļa Latvijā.

UNESCO LNK aicina atzīmēt Latvijas pievienošanos UNESCO, informējot par organizācijas aktualitātēm, par valsts ieguvumiem un sasniegumiem, kā arī iesaistot sabiedrību dažādās tematiskās akcijās un aktivitātēs. UNESCO nedēļas mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto Latvijas dalības gados UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.