Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) ir 1959. gadā pēc UNESCO Ģenerālās konferences iniciatīvas dibināta starpvaldību organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas veicināšanai. ICCROM šobrīd ir pasaulē lielākā profesionālā organizācija kultūras mantojuma saglabāšanas, restaurācijas, konservācijas un remonta jautājumos, kuras sastāvā ir 133 dalībvalstis.

ICCROM ir viena no trīs UNESCO Pasaules mantojuma centra padomdevējiestādēm. Šo padomdevēju uzdevums ir konsultēt Pasaules mantojuma komiteju par Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojumu (1972) īstenošanu, asistēt Komitejas darba sagatavošanā un palīdzēt attīstīt un īstenot Komitejas stratēģiskos virzienus. ICCROM pārrauga Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vērtību stāvokli, sniedzot padomu tehniskos jautājumos, izskatot starptautiskās sadarbības priekšlikumus un piedaloties zinātniski pētnieciskajā darbā Konvencijas ietvaros. Tāpat ICCROM piedalās periodiskās ziņošanas procesā un Konvencijas Operatīvo vadlīniju pārskatīšanā un konsultē Konvencijas dalībvalstis, Pasaules mantojuma centru un Pasaules mantojuma komiteju par dažādiem jautājumiem saistībā ar Konvencijas īstenošanu.

UNESCO un ICCROM sadarbības pamatā ir kopīgi centieni veicināt un nodrošināt gan sabiedrības izpratni un apziņu par prioritātēm kultūras vērtību saglabāšanas jomā, gan arī mobilizēt atbilstošās institūcijas un iestādes visā pasaulē vienotai darbībai un sadarbībai mantojuma apzināšanā un tā profesionālas pārvaldības nodrošināšanā.

2012. gada 31. martā ICCROM dalībvalstu vidū tika oficiāli uzņemta arī Latvija, kļūstot par 131 ICCROM dalībvalsti. Pievienošanās ICCROM sniedz iespēju arī Latvijas kultūras mantojuma jomas speciālistiem iesaistīties ICCROM darbā, uzlabot zināšanas ICCROM rīkotajās apmācībās un izmantot starptautiskās pētniecības un konsultāciju iespējas.

Plašāka informācija par ICCROM pieejama šeit.