ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) ANO dalībvalstis apstiprināja Ģenerālajā asamblejā 2015. gadā. Noteikti 17 mērķi un 169 apakšmērķi, kas sasniedzami līdz 2030. gadam, lai veidotu pasauli ilgtspējīgāku un risinātu tādas sociālās, vides un ekonomikas attīstības problēmas kā nabadzība, bads, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, globālā sasilšana, dzimumu līdztiesība, ūdensapgāde un sanitārija, enerģijas ieguve, urbanizācija, dabas aizsardzība, sociālais taisnīgums, mediju drošība, vārda brīvība u. c.

UNESCO savās darbības jomās aktīvi ir iesaistījusies mērķu sasniegšanā, mobilizējot sadarbības partnerus un citas ieinteresētās puses.

Vairāk par UNESCO darbu ar IAM šeit.

Šajā izdevumā uzzināsiet, kādas kompetences ir nozīmīgas, lai piedalītos Globālo mērķu sasniegšanā. Tas dos ieskatu ar visiem mērķiem saistītos tematos, kas iekļaujami kā formālajā, tā neformālajā izglītībā. Tāpat izdevumā apkopotas metodes, pieejas, kā arī oriģinālas idejas, lai ikvienu iepazīstinātu ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iesaistītu to sasniegšanā.

2021. gada kalendārs “Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem”

Lai iedvesmotu rīcībai mierpilnas, vidi un dabas resursus saudzējošas ekonomiskās un sociālās jomas attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds” sagatavojusi 2021. gada kalendāru. Tas veltīts ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un katrā mēnesī sniedz praktiskus padomus, kā tos ir iespējams īstenot dzīvē. Kalendārā arī izceltas UNESCO un ANO starptautiski atzīmējamās dienas, atgādinot par svarīgiem notikumiem un nozīmīgām tēmām, kuras ikdienas ritmā nedrīkstam aizmirst.