Kultūra

Kultūra veido mūsu identitāti un ir virzītājspēks ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ UNESCO mērķis ir panākt, lai kultūra ieņem pienācīgu vietu attīstības stratēģijās, un tiek veicināta kultūras mantojuma saglabāšana, radošo industriju stiprināšana un kultūras daudzveidības sekmēšana. Attīstība nav sinonīms ekonomiskajai izaugsmei, attīstība nozīmē sekmēt arī sabiedrības intelektuālo, emocionālo, morālo un garīgo labklājību un dzīves kvalitāti. Kultūras daudzveidīgās izpausmes – no lolotiem vēstures pieminekļiem un muzejiem līdz tradicionālajām paražām un laikmetīgās mākslas formām  – neskaitāmos veidos bagātina mūsu ikdienu. Pārmaiņu un nestabilitātes laikos mantojums ir identitātes un saliedētības avots kopienām. Radošums palīdz veidot atvērtu, iekļaujošu un plurālistisku sabiedrību. Gan mantojums, gan radošums ir pamats dinamiskai, inovatīvai un plaukstošai zināšanu sabiedrībai.