No 2022. līdz 2032. gadam ANO izsludinājusi Pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi, kuras mērķis ir vērst uzmanību uz pirmiedzīvotāju valodu izzušanu un nepieciešamību tās saglabāt, veicinot pirmiedzīvotāju iespējas savas valodas izmantošanā. Arī Latvija aktīvi iesaistīsies tās īstenošanā, un starptautiskajā Desmitgades darba grupā darbojas arī Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.