Pasaules informācijas sabiedrības samits (World Summit for Information Society, WSIS) ir starptautiska platforma valstu un starptautisko organizāciju dialogam par globālu sabiedrības attīstību pastāvīgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveides un informācijas apjoma pieauguma apstākļos.

Pirmais samits notika 2003. gadā Ženēvā, kurā tika pieņemta WSIS deklarācija ar izvērstiem, definētiem pamatprincipiem, un Rīcības plāns – kā šos principus īstenot. Savukārt 2005. gadā Tunisā otrā samita laikā tika detalizēts pieņemtais Rīcības plāns, apstiprinot to ar diviem dokumentiem – Tunisas apņemšanos (Tunis Commitment) un Tunisas informācijas sabiedrības dienaskārtību (Agenda for the Information Society).

WSIS prioritātes ir informācijas pieejamības veicināšana, kultūras informācijas sistēmu infrastruktūras izveide, valodas tehnoloģiskā un saturiskā attīstība, kultūras mantojuma saglabāšana un digitalizācija, e-prasmju un e-pārvaldības attīstība, kā arī “digitālās plaisas” jeb nevienlīdzīgas informācijas un komunikāciju pieejamības risināšana.

Atbildīgā institūcija par Rīcības plāna aktivitātēm infrastruktūras jautājumos ir Starptautiskā telekomunikāciju savienība (International Telecommunication Union, ITU) un attīstības jautājumos ANO Attīstības programma (United Nations Development Programme, UNDP), savukārt UNESCO atbild par satura jautājumiem. 

WSIS procesa ietvaros tika izstrādāts koncepts par zināšanu sabiedrību, to nodalot un paplašinot no jau definētās “informācijas sabiedrības”, kura ir vērsta tikai uz tehnoloģiskajām inovācijām. UNESCO konceptā zināšanu sabiedrības locekļiem ir iespēja ne tikai informāciju iegūt, bet arī pārveidot to zināšanās un izpratnē, ļaujot uzlabot savu dzīves kvalitāti un sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību.  WSIS UNESCO sniedza iespēju attīstīt vīziju par iekļaujošu zināšanu sabiedrību digitālajā laikmetā.

Latvija aktīvi ir bijusi iesaistīta WSIS norisēs, jo Ženēvas un Tunisas sanāksmju gatavošanā piedalījās Jānis Kārkliņš, kurš līdz 2013. gadam pildīja UNESCO ģenerāldirektores vietnieka pienākumus. 2002. un 2003. gadā Jānis Kārkliņš bija samita sagatavošanas komitejas viceprezidents, bet no 2003. līdz 2005. gadam – samita Tunisas posma sagatavošanas komitejas prezidents. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija turpina veicināt WSIS deklarācijas un rīcības plāna īstenošanu Latvijā, pievēršot īpašu uzmanību informācijas pieejamības un zināšanu sabiedrības attīstības jautājumiem.

Vairāk par WSIS šeit.