Dokumentārais mantojums sevī glabā nozīmīgu informāciju par vēsturiskiem notikumiem un personībām, sociālām pārmaiņām, zinātnes attīstību un atklājumiem, veidojot cilvēku zināšanas, identitāti un vērtības. Tomēr dokumentārais mantojums ir trausls, nepārtrauktu izzušanas draudu priekšā, un līdz ar zaudēšanu, zustu arī daļa no cilvēces atmiņas. Tādēļ UNESCO aicina pievērst uzmanību informācijas saglabāšanas nepieciešamībai mūsdienu un nākamajām paaudzēm.

Apzinoties dokumentārā mantojuma izzušanas draudus, UNESCO 1992. gadā izveidoja programmu “Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu. Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai izceltu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, apzinātu tā vērtības un sekmētu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kā arī veicinātu tā pieejamību un sabiedrības izpratni.

Vairāk par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa” šeit.

UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" 30. gadadienai veltītais video: