UNESCO/UNITWIN katedru programma nodibināta 1992.gadā, un tajā darbojas vairāk nekā 850 institūcijas 120 valstīs. Programma sekmē starptautisku sadarbību starp augstskolām un stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu un sadarbību. UNESCO savā stratēģijā saskata UNESCO katedru tīklu kā nozīmīgu sadarbības partneri ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Vairāk informācijas par programmu šeit.

Programmas vadlīnijas šeit.

  • Daugavpils Universitātes UNESCO Katedra Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai
  • Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra
  • Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra
  • Vidzemes Augstskolas UNESCO katedra Mediju un informācijas pratības un zinātnes pratības jautājumos
  • Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”