Balvas izveidotas, apvienojot Ķīnas Tautas Republikas sponsorēto UNESCO Konfūcija balvu un Korejas Republikas atbalstīto karaļa Sedžona balvu. Katru gadu tiek piešķirtas trīs UNESCO Konfūcija balvas par lasītprasmes un rakstpratības veicināšanu lauku teritorijās dzīvojošajiem un no izglītības sistēmas izkritušajiem jauniešiem, īpaši meitenēm un sievietēm, un divas UNESCO karaļa Sedžona balvas par lasītprasmes un rakstpratības veicināšanu daudzvalodu vidē.

Balvas tiek piešķirtas indivīdiem, valsts un nevalstiskajām organizācijām par izcilu sniegumu lasītprasmes un rakstpratības veicināšanā. Katrs balvas ieguvējs starptautiskā ceremonijā saņem naudas prēmiju, sudraba medaļu un diplomu.

Vairāk par balvām šeit.