Balva izveidota 1951. gadā, lai apbalvotu cilvēkus, kuri izveidojuši izcila rakstnieka, redaktora, lektora, radio/televīzijas programmu direktora vai filmu producenta karjeru, palīdzot sabiedrībai skaidrot zinātni, pētniecību un tehnoloģijas. Kandidātam jābūt zinošam par zinātnes, tehnoloģiju un pētniecības nozīmi sabiedrības labklājības uzlabošanā, kultūras mantojuma bagātināšanā un cilvēces problēmu risināšanā valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī. 

Vairāk par balvu šeit.