Ik gadu UNESCO piešķir balvu indivīdiem vai institūcijām, kas veicinājuši meiteņu un sieviešu izglītību un devuši ieguldījumu 4. un 5. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanā. Balvu var saņemt programma vai projekts, kas tieši vērsts uz meiteņu un sieviešu izglītošanu un kam ir kvalitatīvi vai kvantitatīvi pierādāmi rezultāti.

Pieteikumus var iesniegt indivīdi, kā arī valsts vai nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, mediji, akadēmiskās vai pētniecības institūcijas, izglītības iestādes u.c.  UNESCO piešķir divas balvas, katra – 50 000 ASV dolāri.

Vairāk par balvu šeit.