Balvu 2015. gadā izveidojusi un piešķir Meksikas Nacionālā autonomā universitāte (UNAM), lai apbalvotu kandidātus, kuri snieguši izcilu ieguldījumu zināšanu un sabiedrības attīstībā, izmantojot mākslu, mācīšanu un pētīšanu sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Kandidatūrai var pieteikties arī grupas vai starptautiskas organizācijas.

Haimes Torresa Bodē balvu pasniedz reizi divos gados par nozīmīgu ieguldījumu cilvēces vērtību attīstībā, izplatībā un nostiprināšanā trīs kategorijās: sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un mākslā.

Vairāk par balvu šeit.