UNESCO – karaļa Hamada Bin Isa Al Halifa balva par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu izglītībā tiek piešķirta kopš 2005. gada un atbalsta organizācijas, institūcijas un personas, kuras radoši un efektīvi izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pedagoģiskajā darbā un mācību procesā. Balva novērtē IKT ietekmi ilgtspējīgas un mieru veicinošas sabiedrības attīstībā un sekmē 4.ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu. Katru gadu tiek izvēlēti divi balvas laureāti, kas saņem diplomu un naudas prēmiju 25 000 ASV dolāru apmērā. 

Vairāk par balvu šeit.