Balva ir iedibināta 1995. gadā, kad UNESCO dalībvalstis pieņēma Iecietības principu deklarāciju, un tiek pasniegta reizi divos gados. Balva tiek piešķirta par nozīmīgiem sasniegumiem – veiksmīgiem projektiem, iniciatīvām u.c. – zinātnes, mākslas, kultūras un komunikācijas jomās, kas sekmē toleranci un mieru. Piemēram, starptautisko vai nacionālo iecietības un nevardarbības kultūras veicināšanas programmu ieviešana, mācību materiālu izstrādāšana vai pētījumu veikšana.

Vairāk par balvu šeit.