Ar Japānas valdības atbalstu kopš 2015. gada tiek pasniegta starptautiskā balva “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”. Tās mērķis ir novērtēt un izcelt labās prakses piemērus, kuros veicināta izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Tai var nominēt indivīdus, institūcijas un organizācijas, kas īstenojušas ilgtermiņa (vismaz divus gadus ilgušus) projektus izglītības ilgtspējīgai attīstībai jomā. Kopumā tiks piešķirtas trīs balvas, un katras balvas apmērs ir 50 000 ASV dolāri.

Vairāk par balvu šeit.