Izglītība
Foto: Trikātas pamatskolas arhīvs
Attēlā: Trikātas pamatskolas 3. klases skolēni piedalās Pasaules lielākajā mācību stundā 2021, kura veltīta klimata jautājumiem.

Piedaloties izglītības iestādēm no Siguldas, Kuldīgas, Cēsīm, Brocēniem, Daugavpils, Priekules, Trikātas, Rīgas, Vecumniekiem, un Riebiņiem, Latvijā noslēgusies starptautiskā izglītības akcija Pasaules lielākā mācību stunda 2021, kura šogad uzmanību vērsa uz klimata jautājumiem.

Klātienes, tiešsaistes un āra nodarbībās skolēni un skolotāji kopīgi meklēja atbildes uz jautājumiem, kas ir klimata izglītība, kā klimata izglītība var palīdzēt mūsu pasaulei, kāpēc klimata izglītība ir svarīga katram no mums, kādi ir galvenie cēloņi klimata pārmaiņām. Praktiski darbojoties, skolēni zīmēja, līmēja, veidoja digitālās kolāžas un avīžu rakstus, infografikas un video, citi veica aprēķinus, analizēja problēmsituācijas, iedomājās nākotnes scenārijus, sacerēja dzejoļus un pat haikas, kā arī rakstīja klimata palīga vēstījumus, iejūtoties kāda auga vai dzīvnieka lomā.

Skolēni, veicot savas ekoloģiskās pēdas mērīšanu un analīzi, noskaidroja savu ietekmi uz klimata pārmaiņām un uzsvēra būtiskus jautājumus, kā šīs problēmas varētu risināt –  braukt ar riteni, vairāk pārvietoties kājām, šķirot atkritumus, piedalīties talkās, racionāli izmantot dabas resursus, kā arī pārdomāt savus ikdienas pārtikas produktu un lietu patēriņa ieradumus. Citi skolēni attīstīja savas kritiskās domāšanas prasmes un apguva faktu un viedokļu apguvi, analizējot jautājumu par to, vai klimata pārmaiņas ir īstas un, kas ir tie fakti, kas to apstiprina.

Akcijas noslēgums norisinājās globālās izglītības konferences “Tepat ārā: Globālajā kompetencē balstīta rīcība” laikā, kur skolotājiem un skolēniem bija iespēja uzzināt citu skolu pieredzi un dalīties savās atziņās, īstenojot savas stundas. Pasākuma sākumā 70 konferences dalībniekus sveica izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, kura uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju vairāk nekā piecu gadu garumā, kopīgi atbalstot starptautisko izglītības akciju, kura apvieno skolēnus un skolotājus no dažādām pasaules valstīm vienotam mērķim – domāt un rīkoties ilgtspējīgi: “Ir patiess prieks, ka šīs akcijas ietvaros skolēni un skolotāji mācās par ilgtspējīgās attīstības mērķiem un praktiski risina globālos vides un sabiedrības izaicinājumus, sekmējot atbildīgu  attieksmi un rīcību mūsu pasaules un valsts labā.”

Daloties savā pieredzē par dalību Pasaules lielākajā mācību stundā, Riebiņu vidusskolas skolotāja Rita Pudāne akcentē, ka dalība šajā akcijā ir iespēja novērtēt mazas, ikdienišķas lietas, jo tās ietekmē globālo procesu norisi, kā arī skolotāja īpaši novērtē sadarbību ar skolēnu vecākiem, kur globālā izglītība tiek iesākta skolā un turpināta skolēnu mājās. Savukārt Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāja Ineta Lāce-Sējāne uzsver, ka Pasaules lielākās mācību stundas ietvaros skolēni mācās rīkoties līdzatbildīgi, domājot par savas rīcības sekām.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pateicas ikvienai izglītības iestādei par dalību 2021. gada akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” !

Plašāk ar bērnu un jauniešu veikumu var iepazīties Facebook lapā: https://www.facebook.com/PasaulesStunda.

Akcija visa pasaulē notiek jau sesto gadu, kopš 2015. gadā pieņemti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tās uzdevums ir iepazīstināt ikvienu ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iesaistīt sabiedrību to sasniegšanā. Pasaulē akciju rīko Projekts – Ikviens (Project Everyone) ar UNICEF, UNESCO u.c. institūciju atbalstu. Akciju Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c. Plašāk par akciju pasaulē: https://worldslargestlesson.globalgoals.org.

Atskata prezentācija uz 2021.gada Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā: https://ej.uz/PLMS2021.