Kultūra

Pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, dažādas institūcijas, uzņēmumi u.c. var pieteikt izcilus Latvijas kultūras un dabas pieminekļus iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstā. Pieteikumi UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā tiks pieņemti līdz 2015. gada 30. jūnijam.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir Latvijas izcilāko kultūras un dabas pieminekļu veidota izlase, ko nākotnē ir iespējams nominēt starptautiskajam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. Savukārt UNESCO Pasaules mantojuma saraksts ietver unikālas un autentiskas mantojuma vietas, kam piemīt universāla nozīmē cilvēces un mūsu planētas dabas procesu attīstības vēsturē. Pašlaik starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautas 1007 kultūras un dabas mantojuma vietas visā pasaulē.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts ir uzskatāms par kvalitātes zīmi, kas pierāda, ka tajā iekļautās kultūras un dabas vērtības pilnībā vai daļēji atbilst UNESCO Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību noteiktajiem kritērijiem. Iekļaušana nacionālā līmeņa sarakstā ir obligāts priekšnosacījums nominācijas tālākai virzībai uz starptautisko UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Vienlaikus atrašanās nacionālajā sarakstā uzliek par pienākumu mantojuma vietas pārvaldītājiem ieviest un īstenot mantojuma saglabāšanā, aizsardzībā un veicināšanā starptautiskos labās prakses standartus.

“Pašlaik UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā atrodas tādas mantojuma vietas kā Grobiņas arheoloģiskais ansamblis, Daugavas loki un Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā. Tās kopš iekļaušanas brīža ir būtiski uzlabojušas mantojuma pārvaldību, piesaistījušas investīcijas tā saglabāšanai un attīstībai, kā arī veicinājušas mūsdienīgu mantojuma interpretāciju un komunikāciju ar vietēju kopienu, kas ir atbildīga par mantojuma aizsardzību un nodošanu nākamajām paaudzēm,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika.

Nominācijas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam var iesniegt jebkura juridiska persona, aizpildot nominācijas pieteikuma veidlapu un iesniedzot citus ar to saistītos dokumentus UNESCO LNK līdz šī gada 30. jūnijam.

Vairāk informācijas par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstu.

Papildu informācija:
Ieva  Švarca
Kultūras sektora vadītāja
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Tel.: +371 67325 109
E-pasts: i.svarca@unesco.lv