Izglītība
Foto: (c) Pixabay.com

Vairāk nekā 2800 skolēnu kopā ar 300 dažādu jomu ekspertiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem no 10 ES valstīm1 ir pabeiguši aizraujošu projektu “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā (PULCHRA)”, kurā veica daudzveidīgus pētījumus, lai labāk izprastu dažas no mūsdienu lielākajām pilsētu ilgtspējas problēmām. 

Ar ES Apvārsnis 2020 programmas atbalstu finansētajā projektā skolu komandas atvēra skolas sabiedrības iesaistei, izstrādājot savās pilsētās reālus pilsētvides uzlabošanas projektus. Skolu zinātņu komandas izzināja un risināja īpašus pilsētas izaicinājumus, kas saistīti ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ietvēra aprites ekonomiku, ilgtspējīgas mobilitātes modeļus, pilsētu energoapgādi, nekaitējot klimatam, un cilvēkiem pieejamu veselīgu vidi pilsētā. 

Lai gan šie ir sarežģīti izaicinājumi, kuriem nepieciešama starpdisciplināra pieeja, skolēnu komandas kopā ar savu kopienu sasniedza fantastiskus rezultātus, atjaunojot un apzaļumojot pilsētvidi, izvērtējot klimatam draudzīgu mobilitātes modeļu ieviešanu, pētot alternatīvas plastmasai un vairojot izpratni par pilsētu ekosistēmām. 

Projektā izstrādāti dažādi materiāli, kas atbalsta skolēnu pētnieciskajā izziņā balstītu mācīšanos, zinātnes reportieru rokasgrāmata, brīvpieejas tiešsaistes kurss un attālās izpētes rīks. Visi materiāli pieejami tiešsaistes sadarbības platformā https://platform.pulchra-schools.eu/ arī turpmāk, lai veicinātu sabiedrības iesaisti paaudzes lielāko ilgtspējas izaicinājumu risināšanā, vienlaikus attīstot skolēnu pētnieciskās un problēmu risināšanas prasmes. Aicinām iesaistīties jaunas skolas, lai izmantotu platformas iespējas savu pilsētvides projektu izstrādei un interaktīvai dabaszinātņu apguvei! 

Noslēgumā projekta koordinators profesors Konstantinos Kartalis (Constantinos Cartalis) no Atēnu Nacionālās un Kapodistrijas Universitātes saka "Projekts ir noslēdzies, bet daudznacionālais ceļojums uz pilsētām, kas darbojas kā ekosistēmas, ir tikai sācies." 

Kandavas Reģionālās pamatskolas direktore Elita Lavrinoviča atzīst “Projekts deva vērtīgu mācīšanās pieredzi skolēniem, kā arī nodrošināja piederību savai kopienai. Skolēniem bija iespēja iepazīt savu pilsētu un skolu no dažādu mācību priekšmetu skatu punkta un interesantā veidā attīstīt kompetences, kas būs nepieciešamas turpmākajā dzīves gaitā. Skolēnu atziņa - tu nevari būt par jaunu, lai mainītu pasauli!“ 

Projektā veiksmīgu pieredzi guva Kandavas reģionālā pamatskola, Gulbenes novada vidusskola, Jaunogres vidusskola, Limbažu vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Ar skolu izstrādātajiem projektiem var iepazīties šeit https://platform.pulchra-schools.eu/projects/

1 Dalībvalstis Grieķija (Atēnu Universitāte, Corallia Hellenic Technology), Kipra (Kipras Atvērtā Universitāte), Čehija (Tereza, Kārļa Universitāte), Vācija (Ķelnes Universitāte), Īrija (An Taisce), Itālija (Udīnes Universitāte), Latvija (Bērnu Vides Skola), Polija (GRID Warszawa), Rumānija (Izglītības zinātņu institūts), un Zviedrija (KTH Karaliskais Tehnoloģiju institūts). The Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation- The PULCHRA project Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824466 

Vairāk informācijas https://pulchra-schools.eu/blog/, sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter, YouTube (angļu valodā) vai http://www.videsskola.lv/projekti/86-pulchra (latviešu valodā). Projektā izstrādātie materiāli latviešu valodā pieejami https://ej.uz/materiali-PULHRA