Izglītība
Attēls: UNESCO LNK arhīvs

Šis bija jau septītais gads, kad skolas visa pasaulē tika aicinātas iesaistīties Pasaules lielākās mācību stundas akcijā un rīkot stundas, kas veltītas ilgtspējīgas attīstības tēmu iepazīšanai. Arī šogad akcija guva plašu atsaucību Latvijā, un tajā iesaistījās izglītības iestādes no Alūksnes, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Jūrmalas, Priekules, Riebiņiem, Rīgas un Ventspils.

Pasaules lielākajā mācību stundā ik gadu tiek padziļināti aplūkota kāda no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos izceltajām pasaules problēmām, kurām kopīgi tiek meklēti risinājumi, piemēram, straujā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, klimata pārmaiņas un ar tiem saistītie sabiedrības un vides izaicinājumi, neilgtspējīgas pārtikas ķēdes, pandēmijas u.c. Stundas aicina uz pilsonisko līdzdalību un ikviena cilvēka potenciāla un spēju apzināšanos, risinot globāli nozīmīgus jautājumus.

Šī gada tēmas – izglītības pieejamība un datu pratība

Šis gads nebija izņēmums: īpaša uzmanība tika pievērsta 4. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim, kas aicina nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem pasaules iedzīvotājiem, uzsverot, ka tieši krīzes situācijās, piemēram, pandēmijas laikā vai kara apstākļos, šo mērķi ir visgrūtāk sasniegt. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar nozīmīgiem faktiem par izglītības pieejamības nevienlīdzību pasaulē, piemēram, valstīs ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem skolu slēgšana pandēmijas laikā ir novedusi pie tā, ka līdz pat 70% desmitgadnieku neprot lasīt vai izprast vienkāršu tekstu; no 7,1 miljona bērnu, kas devušies bēgļu gaitās, 3,7 miljoni (vairāk nekā puse) neapmeklē skolu; pasaulē mazāk nekā 30% no pētniekiem STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomās ir sievietes; ja visi pieaugušie iegūtu vidējo izglītību, nabadzību pasaulē varētu samazināt uz pusi u.c.  

Kā redzams, analizējot pasaules izaicinājumus, bieži atsaucamies uz statistikas datiem, ko apkopojušas dažādas starptautiskas organizācijas. Skolēni tika aicināt iedziļināties datu pasaulē: izprast, kur rodas dati, kā tos kritiski izvērtēt un kā ar tiem rīkoties, lai radītu pārmaiņas. Stunda piedāvāja iespēju arī pašiem vākt un apkopot datus par sev nozīmīgām tēmām un veidot datu vizualizācijas, lai, par tām stāstot un daloties ar plašāku sabiedrību, iedvesmotu uz aktīvu rīcību.

Latvijas skolu pieredze

Pasaules lielākajā mācību stundā piedalījās dažādu līmeņu izglītības iestādes – no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz vidusskolām un tehnikumiem –, stundas saturu pielāgojot bērnu vecumam, zināšanām, prasmēm un interesēm. Pirmsskolā un sākumskolā aktuālas bija tēmas, kas saistītas ar bērnu ikdienu: tika vākti un analizēti dati par laikapstākļiem, iecienītākajām tējām, putrām, dārzeņiem, mīļākajiem mācību priekšmetiem, energopatēriņa un transporta paradumiem ģimenē, kā arī skaistākajām Latvijas vietām. Bērni saprata, kas ir dati, kā tos apkopot un analizēt un ko ar šiem rezultātiem iesākt.

Pamatskolas skolēni jau pievērsās plašākam tēmu lokam, kas saistīts gan ar personisko izaugsmi, piemēram, iespējamo profesiju loku, savām un skolas vērtībām, grāmatu lasīšanas paradumiem, hobijiem, kultūras interesēm, veselīgu dzīvesveidu, temperamenta nozīmi sadarbībā, gan ar kopienas un valsts attīstību, iepazīstot vecāku izglītības un atpūšanās pieredzi, kā arī pētot skolu tīkla izmaiņas Latvijā. Arī šajā vecuma posmā tika pievērsta uzmanība pasaules izaicinājumiem, tostarp klimata pārmaiņām un to ietekmei uz augiem un dzīvniekiem, kā arī skolēni piedalījās globālā aptaujā par izglītību nākotnē.

Vidusskolēni iedziļinājās kvalitatīvas izglītības pieejamības jautājumos, iepazinās ar Covid-19 dēļ slēgto skolu globālo monitoringu, pievērsās bēgļu izglītības problēmām, dzimumu līdztiesības jautājumiem izglītības pieejamībā un STEM un STEAM jomās, analfabētismam, dažādajām vēlēšanu sistēmām un tiesībām pasaulē, kā klimata pārmaiņām un to ietekmei uz Latvijas un pasaules attīstību.

Nozīmīgākās atziņas

Dati ir visapkārt. Mēs varam iegūt datus gan par saviem ikdienas paradumiem, gan par valstij un pasaulei nozīmīgiem jautājumiem. Dati ir tādu faktu kopums, kas var sniegt informāciju. Paši par sevi dati ir būtībā bezjēdzīgi. Par jēgpilnu informāciju tie kļūst tad, kad ir analizēti un interpretēti. Kolīdz jums ir informācija, jūs to varat izmantot, lai mainītu pasauli.

Dati var pārsteigt. Mūsdienās bieži runājam par dzīvošanu dažādos “informācijas burbuļos”, kur apmaināmies ar viedokļiem ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un varam gūt maldīgu priekšstatu, ka tā domā visi. Dati var palīdzēt izkļūt no šiem “burbuļiem” un iepazīt citus viedokļus, kas var arī pārsteigt. Piemēram, Brocēnu vidusskolas skolēni, pētot vēlēšanu sistēmas dažādās valstīs, atzina, ka ir interesanti vērot, kādus datus atlasa un kā tos interpretē klasesbiedri. Savukārt Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēniem visinteresantāk šķita, ka ar dažu balsu pārsvaru klases biedri labāk izvēlas mācīties attālināti mājās, nevis klātienē skolā.

Dati rosina domāt un rīkoties. Kā atzina Latgales industriālā tehnikuma audzēkņi, stunda ļāva aizdomāties par nevienlīdzības cēloņiem pasaulē un kvalitatīvas izglītības lomu šīs nevienlīdzības mazināšanā. Savukārt Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni pēc diskusijām par klimata pārmaiņām domāja, ko katrs no mums var darīt, lai klimata pārmaiņu straujos tempus kaut mazliet piebremzētu.

Datus jāizmanto jēgpilni. Viens no stundas uzdevumiem bija veidot datu vizualizācijas. Kā atzina Brocēnu vidusskolas skolēni, pirms ķerties klāt infografikas veidošanai, ir svarīgi saprast, ko ar to gribi pateikt. Izdomāt labu stāstu ir puse darba.

Dati ir jāpārbauda. Priekules vidusskolā skolēni pētīja, ieguva, grupēja, pārbaudīja, vizualizēja, interpretēja dažādus datus par Latviju. Skolēni atzina, ka tie palīdz interpretēt un saprast faktus, tomēr jāatceras iegūtos datus un to avotus pārbaudīt.

Plašāk par Pasaules lielākās mācību stundas gaitu Latvijā 2022. gadā varat uzzināt prezentācijā.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par piedalīšanos!

Informācijai:

Starptautisko kampaņu ik gadu rīko Project Everyone, to atbalsta UNESCO, UNICEF un citas starptautiskas organizācijas. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.