Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra. Tās mērķis ir miera un sadarbības veidošana. UNESCO savu mērķi īsteno caur šādām jomām:

  • izglītība,
  • kultūra,
  • dabas zinātnes,
  • sociālās un humanitārās zinātnes,
  • komunikācija un informācija.

Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada. 1992. gadā izveidoja UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Tā nodrošina:

  • katras dalībvalsts sadarbību ar UNESCO,
  • pārstāv dalībvalsti UNESCO,
  • īsteno UNESCO programmas un idejas.