Privātuma politika nosaka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) privātuma un autortiesību praksi saistībā ar šo tīmekļvietni.

Tīmekļvietnes īpašnieks un uzturētājs ir UNESCO LNK. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz UNESCO LNK tīmekļvietni ir obligāta.

UNESCO LNK respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat UNESCO LNK tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus un informāciju UNESCO LNK izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs konkrēto informāciju sniedzāt. Datu aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, grozīšanu vai iznīcināšanu UNESCO LNK īsteno atbilstošus drošības pasākumus, tai skaitā veic iekšējus auditus par datu apkopošanas, uzglabāšanas un apstrādes praksi un drošības, arī fiziskas drošības pasākumiem, atbilstošiem šifrēšanas pasākumiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās uzglabājam saņemtos personas datus. Informācijai par personas datiem var piekļūt tikai UNESCO LNK darbinieki, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai to apstrādātu. Šīm personām ir saistošas konfidencialitātes prasības.

UNESCO LNK neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz portālā atrodamo informāciju. Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt portāla administratoram uz e-pasta adresi: office@unesco.lv.