Kopš 2001. gada UNESCO visā pasaulē katru gadu aprīlī rīko starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”. Katru gadu nedēļa ir veltīta kādam aktuālam izglītības jautājumam ar mērķi pievērst sabiedrības un politiķu uzmanību kādai konkrētai izglītības aktualitātei un konkrētu jautājumu risināšanai. Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” norisē un aktivitātes piedalās gan skolēni, gan skolotāji, izglītības politikas veidotāji, vecāki, augstākās izglītības mācību iestādes, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas un ikviens cits interesents.