Infografikas par stāstniecību
UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas stāstnieku asociāciju ir izstrādājusi infografikas – informatīvus materiālus ikvienam, kas vēlas pilnveidot un attīstīt stāstu stāstīšanas prasmes. Stāstniecība ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma vērtība, kas ļauj nodot zināšanas un pieredzi no paaudzes paaudzē, sajust piederību kopienām un sekmēt to attīstību, kā arī apzināties nacionālo identitāti. Stāsti iedvesmo un paliek dzīvi, mainoties paaudzēm. Infografiku izstrādi finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.