Lai izceltu iniciatīvas un projektus, kas dod pienesumu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas stratēģisko mērķu īstenošanā un saistās ar UNESCO idejām un principiem, tiek piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Patronāža tiek piešķirta nacionālas un/vai starptautiskas nozīmes projektiem, kas tiek īstenoti Latvijā un atbilst kādam no UNESCO LNK darbības stratēģijas prioritārajiem rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem. Piešķirot UNESCO LNK patronāžu projektiem un iniciatīvām tiek atļauts izmantot UNESCO LNK vārdu un/vai logotipu attiecīgā projekta ietvaros.

Iegūt UNESCO LNK patronāžu nenozīmē vienlaikus saņemt UNESCO kā starptautiskas organizācijas atbalstu pieteiktajam projektam vai iniciatīvai. UNESCO LNK patronāžas piešķiršana nenodrošina tās saņēmējam tiesisku vai finansiālu atbalstu. UNESCO LNK neuzņemas arī atbildību par patronāžu saņēmušo projektu saturisku īstenošanu.