Lai izceltu pasākumus, kas dod pienesumu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas stratēģisko mērķu īstenošanā un saistās ar UNESCO idejām un principiem, tiek piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Patronāža tiek piešķirta nacionālas un/vai starptautiskas nozīmes pasākumiem, kas tiek īstenoti Latvijā un atbilst kādam no UNESCO LNK darbības stratēģijas stratēģiskajiem mērķiem un rīcības virzieniem. UNESCO LNK patronāžas piešķiršana dod atļauju tās saņēmējam izmantot UNESCO LNK logotipu, kurā ir norādīts, ka pasākums tiek īstenots sadarbībā ar UNESCO LNK. 

Iegūt UNESCO LNK patronāžu nenozīmē vienlaikus saņemt UNESCO kā starptautiskas organizācijas atbalstu pieteiktajam projektam vai iniciatīvai. UNESCO LNK patronāžas piešķiršana nenodrošina tās saņēmējam tiesisku vai finansiālu atbalstu. UNESCO LNK neuzņemas arī atbildību par patronāžu saņēmušo projektu saturisku īstenošanu.