Starptautiskā programma „Sievietēm zinātnē” (For Women In Science) ir 1998. gadā UNESCO un L’ORÉAL kopīgi izstrādāta un koordinēta partnerības programma, kuras mērķis ir atbalstīt sieviešu līdzdalību pētniecībā un veicināt viņu panākumus dažādās zinātnes nozarēs. L’ORÉAL un UNESCO partnerība ir piemērs sekmīgai starpvalstu institūcijas un privāta uzņēmuma sadarbībai kopēja mērķa sasniegšanai. Šī programma dod nozīmīgu ieguldījumu sieviešu veikto zinātnisko pētījumu atpazīstamības veicināšanai, kā arī motivē un iedvesmo daudzas jaunas zinātnieces visā pasaulē pievērsties zinātniskajai pētniecībai un turpināt savu profesionālo karjeru zinātnē.

2005. gadā L'ORÉAL Baltic programma tika ieviesta Latvijā. Programmas "Sievietēm zinātnē" īstenošanu Latvijā aizsāka stipendijas goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga. Kopš 2017. gada stipendijas programma ir paplašinājusies un Baltijas reģionā tiek apbalvotas zinātnieces arī no Lietuvas un Igaunijas. L`ORÉAL Baltic "Sievietēm zinātnē" stipendiju programma tiek īstenota sadarbībā ar visām trīs Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Šī ir vienīgā šāda veida atbalsta programma zinātniecēm Baltijas valstīs. Programma veicina Baltijas zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus mērķus un vairot pienesumu gan zinātnei, gan sabiedrībai. Konkursa kārtībā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiek piešķirtas septiņas stipendijas 6 000 eiro apmērā. Stipendijas saņem katras valsts zinātniece ar doktora grādu līdz 40 gadiem pētījumu veikšanai dzīvības, fizikas un vides zinātņu, materiālzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, informācijas zinātnes, kā arī inženierzinātņu jomā. Papildus pa vienai stipendijai Igaunijā un Lietuvā, bet divas stipendijas Latvijā tiek piešķirtas doktorantēm līdz 33 gadu vecumam.

Vairāk par programmu šeit.