Kopš 2012. gada UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (Global Alliance for Partnerships in Media and Information Literacy, (GAPMIL)), Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi (United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)) un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID)) universitāšu tīklu Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā aicina sadarbības partnerus un sabiedrību aktualizēt medijpratības un informācijpratības jautājumus, veltot tiem īpašus pasākumus un aktivitātes.  

Nedēļas mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmēt pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju. 

Novērtējot iniciatīvas veiksmi medijpratības un informācijpratības veicināšanā un kopējas platformas zināšanu apmaiņas un sadarbības radīšanā, UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijā (2019. gada novembris) oficiāli tika pieņemta rezolūcija, ka ik gadu no 24. līdz 31. oktobrim notiks Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa. Tādējādi UNESCO apliecina, ka medijpratība un informācijpratība ir veids, kā dot iespēju ikvienam kritiski izvērtēt informāciju un veidot savu patstāvīgu viedokli, un tādēļ nepieciešams pastiprināt tās lomu starptautiskajā attīstības politikā. Savukārt 2021. gadā aicinājums šo nedēļu īstenot visā pasaulē tika apstiprināts arī ANO Ģenerālajā asamblejā. 

Ik gadu nedēļas ietvaros visā pasaulē notiek dažādas medijpratībai un informācijpratībai veltītas aktivitātes: lekcijas, debates, vebināri, pētījumu prezentācijas, informatīvas kampaņas sociālajos tīklos, sadarbības partneru tikšanās, diskusijas u.c. Arī Latvija ir bijusi aktīvi iesaistīta nedēļas atzīmēšanā gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, piemēram, 2018. gadā, rīkojot vienu no nedēļas galvenajiem tematiskajiem pasākumiem – globālo jaunatnes forumu par medijpratību digitālo algoritmu laikmetā. 

Vairāk par Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu šeit.