Izglītība
Ventspils. Publicitātes attēls.

Novērtējot pilsētu ieguldījumu mūžizglītības veicināšanā vietējā kopienā, UNESCO Izglītības pilsētu tīklā uzņemtas 77 pilsētas no 44 pasaules valstīm, tostarp arī Latvijas pilsēta – Ventspils.

“Tā kā vairāk nekā puse visas cilvēces dzīvo pilsētās, tām ir iespēja veicināt mūžizglītību, īstenojot un atbalstot tās vietējās iniciatīvas, kuras veicina labvēlīgas pārmaiņas vietējā kopienā. Jaunpienākušās pilsētas demonstrē gan pieredzi, gan apņemšanos nodrošināt to, lai tiesības uz izglītību kļūst par īstenību visu vecumu cilvēkiem,” uzsver UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē, sveicot UNESCO tīkla jaunpienācējas, kuras izvērtēja gan UNESCO nacionālās komisijas, gan ekspertu žūrija. Galvenie priekšnoteikumi uzņemšanai tīklā ir pašvaldības līdzšinējā labā prakse mūžizglītības veicināšanā un arī tālākās ieceres izglītības jomā.

UNESCO Izglītības pilsētu tīkls (UNESCO Global Network of Learning Cities) ir starptautisks tīklojums, kurā iesaistījušās dažādu pasaules valstu pilsētas, kuru vietējās kopienās aktīvi un veiksmīgi noris mūžizglītības veicināšanas darbs. Tīklu ir izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts ar mērķi kopīgi meklēt risinājumus globalizācijas, urbanizācijas, demogrāfijas un citiem 21. gadsimta pilsētu attīstības izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pilsētu vadība. UNESCO Izglītības pilsētas efektīgi mobilizē resursus, lai veicinātu iekļaujošu izglītību visos līmeņos. Šādas pilsētas iedzīvina mācīšanos ģimenēs un kopienās, tās rosina uz mācīšanos darbā un darbam, veiksmīgi izmanto modernās tehnoloģijas, veicina izglītības kvalitāti un izcilību izglītībā, kā arī sekmē mūžmācīšanās kultūru.

Pašreiz tīklā darbojas 294 pilsētas no 76 pasaules valstīm, daloties iedvesmā, labajā praksē un praktiskos ieteikumos mūžizglītības iedzīvināšanā. 2016. gadā UNESCO Izglītības pilsētu tīklā tika uzņemta pirmā Latvijas pilsēta – Valmiera. UNESCO Izglītības pilsētu tīkla dalībpilsētu saraksts pieejams ŠEIT.

Plašāka informācija par UNESCO Izglītības pilsētu tīklu pieejama ŠEIT.