Zinātne
Baltijas stipendija sievietēm zinātnē 2024

Baltijas valstu zinātņu akadēmijas sadarbībā ar UNESCO nacionālajām komisijām izsludina kopīgu stipendiju konkursu zinātniecēm “Baltijas stipendija sievietēm zinātnē 2024”. Latvijā stipendiju 7000 eiro apmērā iegūs trīs zinātnieces, novērtējot viņu līdzšinējo sniegumu un sekmējot tālākus pētījumus. Pieteikšanās stipendijai ir atvērta līdz 5. jūlijam.

Visās Baltijas valstīs tiks piešķirtas divas stipendijas dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu jomā – viena doktora grāda kandidātei un viena zinātņu doktorei. Papildus Igaunijā tiks piešķirta arī viena stipendija zinātņu doktorei sociālo zinātņu jomā, bet Latvijā un Lietuvā – katrā viena stipendija zinātņu doktorei sociālo un humanitāro zinātņu jomā.

Pieteikumus var iesniegt gan jaunās zinātnieces, kuras pašlaik studē doktorantūrā vai strādā pie sava promocijas darba Baltijas valstu augstskolās vai pētniecības iestādēs, gan arī zinātnieces, kuras ir ieguvušas doktora grādu ne senāk kā pirms septiņiem gadiem un strādā kādā no Baltijas valstu augstskolām vai pētniecības iestādēm.

Kopīgās stipendijas mērķis ir atbalstīt sievietes zinātnieces, lai viņas varētu veidot karjeru zinātniskās pētniecības jomā Baltijas valstīs: nacionālajos konkursos iecerēts izvērtēt un sniegt atbalstu labākajām Baltijas valstu jaunajām zinātniecēm to virzībā uz izcilību zinātnē, kā arī popularizēt jauno zinātnieču sasniegumus un iedrošināt talantīgākās studentes izvēlēties zinātnieces profesiju.

Stipendiju konkursu Latvijā rīko Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

Stipendijas pretendentes pieteikumus aicinātas iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu, kas apstiprināma ar derīgu elektronisko parakstu, un nosūtot to uz e-pasta adresi BVstipendija2024@lza.lv līdz 2024. gada 5. jūlijam.

Stipendijas dokumentācija, ieskaitot pieteikuma anketu, pieejama Latvijas Zinātņu akadēmijas tīmekļvietnē.