Izglītība Zinātne

Atzīmējot 10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu, bet jo īpaši skolotājus un skolēnus, klausīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.

Lekciju ciklu atklāj Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika”. Covid-19 vīrusa pandēmija ir laiks, kad atrodamies dažādu izvēļu priekšā, kas skar indivīda un sabiedrības kopējo labumu un brīvību. Par dažādiem nozīmīgiem globāliem izaicinājumiem diskutē arī UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja, kurā iesaistīti 36 eksperti no visas pasaules un kurā priekšsēdētāja vietniece ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Dr. sc. soc. Signe Mežinska. Saistībā ar Covid-19 krīzi tapis arī paziņojums par ētiskiem apsvērumiem globālā perspektīvā: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115. Lekcijā skolotāji un skolēni varēs uzzināt, kādus jaunus aspektus diskusijās par ētiku ir pavērusi Covid-19 pandēmija.

Video tiks publicēti ik nedēļu, sākot no 10. novembra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē: https://ej.uz/UNESCO_zinatnes_lekcijas.

Nākamās lekcijas paredzētas par lielo datu problemātiku un ar tiem saistītajiem ētikas jautājumiem un par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu kā platformu sabiedrības iesaistei zinātnes attīstībā.

UNESCO Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību, UNESCO Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā.