No šī gada 12. līdz 18. oktobrim Latvijā notiks ikgadējā UNESCO nedēļa, kas šogad aicinās domāt par aktuālajiem izaicinājumiem un meklēt risinājumus to pārvarēšanai, veidojot tādu pasauli, kurā vēlētos dzīvot paši un kādu novēlētu bērniem. Atzīmējot ANO 75. gadadienu, UNESCO nedēļā tiks izcelta sadarbības nozīme kā lokālā, tā globālā mērogā.

“UNESCO nedēļā līdz šim allaž tiecāmies iedvesmot jaunām idejām, aktivitātēm, rīcībai. Šoruden ir pienācis laiks apstāties un pārdomāt, kā kopīgiem spēkiem varam pārvarēt pandēmiju, kā arī citus izaicinājumus, kas ietekmē planētas un cilvēces nākotni, piemēram, klimata pārmaiņas, militāri konflikti, humanitārās krīzes u.c. Šogad, kad atzīmējam Apvienoto Nāciju Organizācijas 75. gadadienu, arvien skaidrāk iezīmējas nepieciešamība ciešākai sadarbībai starp institūcijām un cilvēkiem, īpaši uzrunājot jauniešus,” norāda UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

UNESCO ir daļa no Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO sistēmas, kuras mērķis ir vienot nācijas, lai tās stiprinātu mieru un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot taisnīguma, cilvēka cieņas un visas sabiedrības labklājības principiem.Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs, uzrunājot un aicinot jauniešus uzzināt vairāk par ANO un tās darbu, akcentē, ka  “ANO ir unikāls starptautiskās partnerības piemērs, pasaules miera un ilgtspējīgas attīstības pamats” un aicina “tuvāk iepazīt šo globālo organizāciju un aktīvi iesaistīties Latvijas un visas cilvēces labā!”

Lai bērniem un jauniešiem, kuri būs nākotnes politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, skaidrotu ANO sistēmu un tās lomu šī brīža un nākotnes izaicinājumu risināšanā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izstrādājusi metodiskos materiālus – nodarbību plānus dažādām vecuma grupām, kas skaidro ANO un tās aģentūru uzbūvi un darbību. Plāni, kā arī tos pavadošie video, kas tapuši sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju un ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, pieejami šeithttp://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/ano-75-macibu-stundas-ano-un-tas-sistemas-iepazisanai/. Aicinām Latvijas izglītības iestādes šīs stundas rīkot UNESCO nedēļā vai līdz oktobra beigām, publiskojot paveikto sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCOnedēļa2020 un #ANO75.

UNESCO nedēļā, apzinoties izglītības būtisko lomu nākotnes veidošanā, 14. oktobrī notiks konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme, kurā izglītības jomas pārstāvji, politikas veidotāji un eksperti, atsaucoties UNESCO starptautiskās "Izglītības nākotnes" komisijas aicinājumam, diskutēs par izglītības nākotnes perspektīvām pēc Covid-19.

UNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 2011. gada. Tā ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

Par ANO mēnesi 
Atzīmējot arī Latvijas darbības ANO 29. gadskārtu, Latvijā no 18. septembra līdz 31. oktobrim izsludināts ANO mēnesis, piedāvājot daudzveidīgas iesaistes iespējas, īpaši jauniešiem.

9. oktobrī ANO Latvijas Jauniešu delegātu programma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkos otro nacionāla līmeņa jauniešu konferenci par vienu no ANO pamatvērtībām “Cilvēktiesības un veselība”.  Pasākuma mērķis ir informēt tās dalībniekus par cilvēktiesību nozīmi sabiedrībā un to sasaisti ar viņu ikdienu, tāpat kā veicināt jauniešu interesi iesaistīties publiskā diskursā par šādiem jautājumiem. Jaunie eksperti un nozares profesionāļi diskutēs par četrām ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un vispārējo cilvēktiesību deklarācijas apakštēmām: Reproduktīvās tiesības un izglītība, Psiholoģiskā veselība, Tiesības uz veselīgu vidi un Cilvēktiesības internetā.

Oktobrī norisinās tiešsaistes sagatavošanās pasākumi ANO modelēšanas spēlei, kurā ir iespēja piedalīties vidusskolēniem un pirmo kursu studentiem. To tiešsaistē organizē UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija un Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu. Spēles noslēgums – ANO Ģenerālās asamblejas izspēle – norisināsies ANO dienā, 24. oktobrī.

Visu oktobri un novembri Latvijas izglītības iestādes aicinātas iesaistīties starptautiskā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, īstenojot stundu “Pandēmija ir portāls”, kas liek domāt par pasauli pēc pandēmijas, vai vadīt kādu  no iepriekš izstrādātajām Pasaules lielākajām mācību stundām un dalīties ar savu pieredzi, piemēram, publiskojot paveikto sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCOnedēļa2020 un #ANO75.

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Okupācijas muzeju, Latvijas Valsts arhīvu un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko izstādi “BATUN - Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām”, kura no 18. septembra līdz 31. oktobrim apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. BATUN bija viena no ietekmīgākajām baltiešu trimdas organizācijām, kas 25 gadus -  no pagājušā gadsimta 60. gadiem līdz pat Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai 1991. gadā uzturēja baltiešu neatkarības centienus, ANO dalībvalstīm atgādinot par Baltijas valstu okupāciju un tiesībām uz pašnoteikšanos. Izstāde veltīta Latvijas iestāšanās ANO 29. gadadienai. Izstādē pirmo reizi būs apskatāmas dokumentālas liecības un oriģināli dokumenti no Ņujorkas pārvestā BATUN (“Baltic Appeal to the United Nations”) arhīva. 

Turpinot aizsākto sabiedrības diskusiju par Latvijas ceļu uz ANO Drošības padomi, 23. oktobrī Ārlietu ministrijā plānota Latvijas Ārpolitikas institūta pētījuma “Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā” prezentācija un diskusija.

ANO 75.gadadienas tematikai būs veltīts nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” 20. oktobra izdevums, kas ietvers Valsts prezidenta Egila Levita, ārlietu ministra Edgara Rinkeviča, Latvijas vēstnieka ANO Andreja Pildegoviča, kā arī Latvijas juristu -  ekspertu starptautiskajās tiesībās rakstus.