Ukrainas karogs

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas dalībnieki asi nosoda Krievijas Federācijas 2022. gada 24.februārī sākto neizprovocēto plaša mēroga militāro agresiju pret Ukrainu. Krievijas Federācijas neattaisnojamais iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupjš Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir klajā pretrunā ar Krievijas saistībām, kuras izriet no ANO Statūtu 2. panta un imperatīvām starptautisko tiesību normām, kā arī ar tām saistībām, kuras Krievija ir uzņēmusies, parakstot Budapeštas memorandu un apņemoties garantēt Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti.

Krievijas Federācijas rīcība grauj ANO sistēmu un izrāda necieņu pret cilvēka dzīvību un vērtībām, apdraud UNESCO mērķu īstenošanu un nodara neizmērojamu kaitējumu ne tikai Ukrainas kultūras un vēstures mantojumam, bet visai cilvēcei.

Asambleja:

iestājas par Ukrainas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo nedalāmību tās starptautiski atzītajās robežās;

nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu;

aicina Krieviju nekavējoties pārtraukt militāro agresiju, kas apdraud nevainīgu civiliedzīvotāju dzīvību, apdraud un iznīcina humanitārās vērtības visās tās formās;

izsaka līdzjūtību visiem bruņotā konflikta upuriem un viņu ģimenēm, kā arī asi nosoda visus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus.

2022. gada 25. februāris

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja

Kultūras ministrs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents Nauris Puntulis

Izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente Anita Muižniece

Ārlietu ministra pilnvarotā pārstāve, ministra padomniece Gunda Reire

Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO vadītāja pilnvarotā pārstāve, padomniece Zanda Grauze

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere

Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens

Valsts prezidenta pilnvarotais pārstāvis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejā Ojārs Spārītis

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis

Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis

Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis Armands Magone

Latvijas Universitātes rektora pilnvarotā pārstāve, prorektore Ina Druviete