Zināšanu sabiedrība
Foto: (c) Pixabay.com

UNESCO Latvijas Nacionālās komisija ir 87. iestāde, kas pievienojusies Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai (Tīmekļvietņu vienotā platforma (TVP)). Salīdzinot ar iepriekšējo tīmekļvietnes versiju, šajā ir pieejami daudz uzlabojumi: tā ir droši un ērti lietojama gan uz datora, gan mobilajās ierīcēs, viegli piekļūstama cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem, un tajā ievietotā informācija būs atrodama daudz ātrāk un vienkāršāk.

Kopš 2020. gada Latvijas valsts pārvaldes iestādēm ir jaunas, daudz drošākas un vieglāk piekļūstamas vienota dizaina tīmekļvietnes, kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam ļaus ērti atrast nepieciešamo informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Valsts kancelejas īstenotā projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” ietvaros radīts ilgtspējīgs risinājums – koplietošanas platforma, kuras komponentes varēs atkal un atkal izmantot, pēc vienotiem principiem radot jaunas valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes. 

Visas jaunās vietnes tapušas vienotā dizainā un tiek uzturētas centralizēti. Plānots, ka līdz 2022. gada beigām Latvijas sabiedrībai būs pieejamas aptuveni 110 iestāžu jaunās tīmekļvietnes. Tīmekļvietņu vienoto platformu izstrādā Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Kultūras informācijas sistēmu centru.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit: https://www.mk.gov.lv/timeklvietnes