UNESCO – ANO specializētajai aģentūrai izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomās – 16. novembrī aprit 75 gadi.

“Šis ir īpašs gads daudzām starptautiskām organizācijām, kas tika dibinātas pēc 2. Pasaules kara – notikuma, kas mainīja Eiropas un pasaules karti, atstāja drupas un iznīcību, tomēr stiprināja pārliecību, ka nākotnes cilvēces pastāvēšanas priekšnoteikums ir miers un sadarbība,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. “Dibināta 1945. gada 16. novembrī, UNESCO ir viena no šīm organizācijām, kuras konstitūcijā uzsvērts, ka gan karš, gan miers sākas cilvēku prātos un ir jādara viss, lai domas par mieru šajā cīņā uzvarētu.”

Apvienojot 193 dalībvalstis, UNESCO šo misiju īsteno izglītības, kultūras, zinātnes un informācijas un komunikāciju jomās, iestājoties par pieejamību, kvalitāti, vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī uzsverot taisnīguma, solidaritātes, iecietības, cilvēktiesību un miera kultūras nozīmi.

Šoruden 14. oktobrī apritēja 29 gadi, kopš Latvija kļuva par UNESCO dalībvalsti. Tā bija viena no pirmajām starptautiskajām organizācijām, kurai 1991. gadā pēc neatkarības atgūšanas pievienojās Latvija, stiprinot valsts tēlu un paužot apņēmību līdzdarboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā. Šobrīd UNESCO darbs ir vērsts uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

“Šobrīd, kad pasaule ir vēl nebijušu izaicinājumu priekšā, cīnoties ar pandēmiju, mazinot klimata pārmaiņu sekas, risinot militāros konfliktus, demokrātijas un humanitārās krīzes, vēršoties pret dezinformāciju un dezinfodēmiju u.c., aizvien būtiskāka ir sadarbība starp dažādām organizācijām un cilvēkiem kā nacionālā, tā globālā mērogā. Tādēļ, atzīmējot UNESCO 75. gadadienu, rosinām ikvienu izpētīt ANO sistēmu un UNESCO kā tās vienu no ietekmīgākajām aģentūrām un diskutēt par to lomu šī brīža un nākotnes izaicinājumu risināšanā,” norāda UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa-Sarma.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izstrādājusi metodiskos materiālus – nodarbību plānus dažādām vecuma grupām, kas skaidro sadarbības nozīmi, ANO un tās aģentūru uzbūvi un darbību, kā arī aicina izvērtēt šo institūciju pienesumu miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Plāni, kā arī tos pavadošie video, kas tapuši sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju un ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, pieejami šeit: http://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/ano-75-macibu-stundas-ano-un-tas-sistemas-iepazisanai/.

UNESCO nedēļā šos materiālus izmantojušas izglītības iestādes visā Latvijā, tostarp Brocēnu vidusskolā, Cēsu Pilsētas vidusskolā un Viļānu vidusskolā, ar kuru idejām var iepazīties sociālajos tīklos. Aicinām Latvijas izglītības iestādes arī novembrī un decembrī šīs stundas rīkot, publiskojot paveikto sociālos tīklos ar tēmturi #UNESCO75 un #ANO75.