Zināšanu sabiedrība

Pirms 71 gada 17. martā tika parakstīts Latvijas Centrālās Padomes Memorands – unikāls un valstiski nozīmīgs dokuments, kurā politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu atklātajās lekcijās martā un aprīlī iepazīt šo un vēl citas Latvijas vērtības, kas iekļautas programmas „Pasaules atmiņa” nacionālajā un starptautiskajā reģistrā.

Lekcija par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa“ Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” notiks 30. martā Latvijas Kara muzejā (Smilšu iela 20, Rīga). Ar LCP Memoranda tekstu latviešu, angļu, franču, krievu un vācu valodā var iepazīties šeit.

Dokuments ir nozīmīgākās pretošanās kustības, Latvijas Centrālās Padomes, politiskās platformas un tās atbalstītāju apliecinājums cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku, neskatoties uz divu okupācijas režīmu – Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas – centieniem to iznīcināt. Šajā ziņā Latvijas liktenis ir līdzīgs citām Austrumeiropas valstīm, kuras Otrā pasaules kara laikā piedzīvoja divus okupācijas režīmus. Vēl aizvien notiek mēģinājumi cīņu par savas valsts neatkarību pasniegt kā viena vai otra okupācijas režīma atbalstīšanu. LCP Memorands pierāda šāda skaidrojuma nepamatotību.

Dokumenta oriģināls 2009. gadā  tika iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” un tās nacionālā reģistra mērķis ir veicināt valsts mērogā nozīmīgākā dokumentārā mantojuma aizsardzību un atpazīstamību. Līdz ar iekļaušanu reģistrā, dokumentārā mantojuma liecība kļūst arī par visas Pasaules atmiņu, un tiek darīta pieejama ikvienam, lai pievērstu gan Latvijas, gan starptautiskās sabiedrības uzmanību šī mantojuma lomai kolektīvās kultūras atmiņas veidošanā.

“Latvijā ir unikālas dokumentārā mantojuma vērtības, ar kurām mēs plašajai pasaulei varam stāstīt stāstu par mazu, bet spēcīgu nāciju, kas cauri laikiem, aizvadot dažādu varu okupācijas gadus, spējusi pastāvēt un izlolot ideju brīvu un neatkarīgu valsti. Domājot par valsts vērtību stiprināšanu īpaši šī brīža ģeopolitiskajā situācijā, mēs katrs sev varētu pajautāt: „Vai es šodien būtu gatavs iestāties par valsts idejām un būtu šāda dokumenta parakstītāju vidū? Vai šodien es esmu Fēlikss Cielēns, Pauls Kalniņš, Zinaīda Lazda vai Arveds Švābe? Ir īstais laiks sameklēt atbildi uz šo jautājumu, lai veidotu pamatu drošai nākotnei”, norāda Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāres p.i.

Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja.

Lekcijas piedāvā UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iesaistītās atmiņas institūcijas, un tās notiek Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studiju kursa „Dokumentārā mantojuma aizsardzība” ietvaros, kas veidots sadarbībā ar UNESCO LNK.