Attēls: UNESCO arhīvs

Otrdien, 13. decembrī, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē svinīgi atklāj ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi (2022–2032). Atklāšanas pasākumā tiks iezīmēts rīcības plāns turpmākajiem 10 gadiem, kas pievērsīs pasaules uzmanību satraucošajai pirmiedzīvotāju valodu izzušanai un nepieciešamībai tās steidzami saglabāt, atdzīvināt un cildināt.

UNESCO ir vadošā ANO aģentūra Desmitgades īstenošanā. Tās mērķis ir palielināt izpratni par pirmiedzīvotāju valodu izzušanas draudiem un mobilizēt starptautisko sabiedrību tūlītējiem aizsardzības pasākumiem.

Situācija ar pirmiedzīvotāju valodām ir satraucoša: vismaz 40% no vairāk nekā 6700 valodām pasaulē ilgtermiņā draud izzušana. Tam būtu nopietnas sekas kultūras daudzveidībai, un tiktu apdraudētas gadsimtiem senās zināšanas, kurām var būt izšķiroša loma cilvēces centienos atrisināt mūsdienu pasaules izaicinājumus, tostarp klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Turklāt mazāk nekā 2% no valodām ir izmantojamas tiešsaistē – lokalizētās programmatūrās un tīmekļvietnēs, tulkošanas un runas pārveides tekstā pakalpojumos, un satura regulēšanas algoritmos. Tas liedz miljoniem pirmiedzīvotāju valodu lietotājiem pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē, un tādēļ aktīvi ir jāsekmē daudzvalodīgas digitālās pasaules veidošana.

Desmitgades atklāšanas pasākums pulcēs vairāk nekā 700 pārstāvjus no UNESCO dalībvalstīm, tostarp par valodas politiku atbildīgos ministrus, pirmiedzīvotāju kopienu pārstāvjus, nacionālās valodu attīstības aģentūras, valodu institūtus, akadēmiskās organizācijas, publiskā un privātā sektora pārstāvjus.

Pasākuma laikā tiks pārrunāts Desmitgades globālais rīcības plāns, kura mērķis ir palielināt pirmiedzīvotāju valodu lietotāju skaitu un to izmantošanu sabiedrībā, kā arī cieņu pret valodu daudzveidību. Tāpat tiks prezentēti labās prakses piemēri un projekti pirmiedzīvotāju valodu iedzīvināšanai, kā arī notiks pirmiedzīvotāju mākslinieku kultūras priekšnesumi, kurā uzstāsies arī lībiešu kultūras pārstāvji no Latvijas – Staltu ģimenes ansamblis „Kuolm”.

Atklāšanu ir iespējams vērot tiešraidē: http://webcast.unesco.org/events/2022-12-IDIL/