Kultūra

Atzīmējot 2021. gadu kā ANO Starptautisko radošās ekonomikas gadu, UNESCO aicina izvirzīt pretendentus starptautiskajai UNESCO‒Bangladešas bangabandu šeiha Mudžibura Rahmana radošās ekonomikas balvai.

Starptautiskās UNESCO‒Bangladešas bangabandu šeiha Mudžibura Rahmana radošās ekonomikas balvas mērķis ir izcelt un apbalvot personības, institūcijas, valsts vai nevalstiskās organizācijas par spilgtām iniciatīvām, inovatīviem projektiem un programmām, kas veicina jauniešu no 16 gadu vecuma uzņēmējdarbību radošajā ekonomikā.

Balvu, kas izveidota 2020. gadā, 50 000 ASV dolāru apmērā katru otro gadu piešķir izciliem prakses piemēriem, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību radošajās un kultūras nozarēs.

Pretendentus balvai var izvirzīt, pirmkārt, valsts organizācijas vai atbildīgās ministrijas, konsultējoties ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, otrkārt, nevalstiskās organizācijas, kam ir partnerība ar UNESCO, kā arī, treškārt, jomas profesionāļi un akadēmiskās vai nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojos radošās ekonomikas jomā.

Lai pieteiktu balvai pretendentu, aicinām līdz 2021. gada 21. jūlijam aizpildīt pieteikuma anketu šeit: https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=59985&lang=en. Par sagatavoto pieteikumu lūgums informēt UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, rakstot uz e-pastu office@unesco.lv.

Plašāka informācija par balvu pieejams šeit: https://en.unesco.org/creativity/news/call-nomination-unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.