Zinātne

Sagaidot otrdien, 10. novembrī, Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija gatavo video lekciju ciklu par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās, kā arī aicina piedalīties citos tematiskos pasākumos gan Latvijā, gan pasaulē.

“Ikviens ir aicināts iesaistīties Pasaules zinātnes dienas atzīmēšanā rīkojot pasākumus, kas  veltīti šī gada tēmai – zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību cīņā pret Covid-19 –, īpaši domājot par šādiem izaicinājumiem: starptautiskās sadarbības veicināšana zinātnes jomā, ūdens resursu un sanitārijas pieejamības nodrošināšana visiem, atbalsts ekoloģiskai atjaunotnei,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zinātnes sektora vadītāja Sarmīte Pulste.

Diskusija par zinātni cīņā pret Covid-19
Laikā, kad pasaule cīnās ar globālo Covid-19 pandēmiju, Pasaules zinātnes dienas uzmanības centrā ir zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību. Par šo tēmu UNESCO rīkos apaļā galda diskusiju “Zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību cīņā pret Covid-19”. Tā norisināsies tiešsaistē 2020. gada 6. novembrī plkst. 14.00. Plašāka informācija un reģistrācija dalībai šeit: https://events.unesco.org/event?id=2558474780&lang=1033.

Video-lekciju cikls par zinātnes izaicinājumiem
Latvijā Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai atzīmēsim visu novembri, aicinot ikvienu, bet jo īpaši skolotājus un skolēnus, noklausīties video-lekcijas par šobrīd aktuāliem un UNESCO institūcijās apspriestiemzinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās, piedaloties Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem. Video tiks publicēti ik nedēļu, sākot no 10. novembra – Pasaules zinātnes dienas mieram un attīstībai –, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē: https://www.youtube.com/user/unescovideo.

Diskusija par jauniešu līdzdalību zinātnē
Izglītības un zinātnes ministrija 10. novembrī aicina uz diskusiju “Kā jauniešiem iesaistīties zinātnē? #CITIZENSCIENCELV”. Diskusija no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks tiešsaistē Zoom platformā un būs pieejama arī #ZinātneLatvijai Facebook profilā. Diskusijā spriedīs, kā jaunieši individuāli un skolā var iesaistīties vietējās un starptautiskās sabiedriskās zinātnes iniciatīvās; varēs uzzināt, kur nonāk ievāktie dati un kā jauniešu ieguldītais darbs sniedz pievienoto vērtību zinātniskiem pētījumiem.

Diskusija par sievietēm zinātnē
Savukārt Latvijas Universitāte 10. novembrī plkst. 17.00 aicina uz zinātnes pasākumu “Zinātnes kafejnīca”, kur šoreiz pulcēs vairākas talantīgas Latvijas zinātnieces, kuras diskutēs par tēmu "Sieviete zinātnē - uzdrīkstēties sasniegt". Pasākums norisināsies attālināti un būs vērojams tiešsaistē Latvijas Universitātes portālā un sociālos tīklos. Plašāka informācija šeit: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/61853/.

UNESCO Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību, UNESCO Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā. Plašāk par šī gada tēmu un iesaistes iespējām informācija pieejama šeit: https://en.unesco.org/commemorations/worldscienceday