Lai iedvesmotu rīcībai mierpilnas, vidi un dabas resursus saudzējošas ekonomiskās un sociālās jomas attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija kopā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds” sagatavojusi 2021. gada kalendāru.

Tas veltīts ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un katrā mēnesī sniedz praktiskus padomus, kā tos ir iespējams īstenot dzīvē. Kalendārā arī izceltas UNESCO un ANO starptautiski atzīmējamās dienas, atgādinot par svarīgiem notikumiem un nozīmīgām tēmām, kuras ikdienas ritmā nedrīkstam aizmirst.

Kalendārs 2021. gadam digitālā versijā pieejams lietošanai platformā SOMA: https://app.soma.lv/viedtema/projekti/ikvienam/laiks-ilgtspejigas-attistibas-merkiem/laiks-ilgtspejigas-attistibas-merkiem-96addb23-ba31-46c7-9870-bf08c178c2b7.

Kalendārs tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.