Izglītība
Attēlā: ziņojuma vāka attēls.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu, bet jo īpaši skolēnus un skolotājus, noskatīties video “UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas globālās izglītības iniciatīvas”.

Videostāsts tapis sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ādažu Brīvo Valdorfskolu, kas ir viena no senākajām UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolām Latvijā.

Video atklāj skolas ieguvumus un pieredzi, ko sniedz dalība UNESCO Asociētā skolu projektā, skaidro izglītības nozīmi ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā un globālās izglītības veicināšanā, kā arī sniedz ieskatu jaunajos UNESCO ceļvežos  skolotājiem un skolēniem “Globālā pilsoniskuma līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai”.

Video piedalās Ādažu Brīvās Valdorfskolas valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone, skolotāja un starptautisko projektu koordinatore Kristīne Upīte un 12. klases skolniece, Ādažnieku prēmijas ieguvēja Laine Zvejniece unUNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītājas p.i. Alise Oļesika.