Zināšanu sabiedrība
Attēls: www.uneso.org

Martā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija svinīgi sveiks jaunpienācējus – jaunās dokumentārā mantojuma nominācijas – UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šogad UNESCO programma “Pasaules atmiņa” atzīmē 30. gadadienu.

Ceturtdien, 17. martā, tiks sveikta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja struktūrvienība Latvijas Fotogrāfijas muzejs, kas glabā jauniekļauto nomināciju “Strenču fotodarbnīcas stikla plašu kolekcija”.

Otrdien, 22. martā, tiks sveikts Latvijas Nacionālais arhīvs, kas glabā jauniekļauto nomināciju “Rīgas rātes protokoli, 1603.–1890”.

Piektdien, 25. martā, plkst. 15.00 Latvijas Okupācijas muzejā notiks nominācijas “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” papildināšana ar septiņām jaunām vēstulēm no Tukuma muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un muzeja “Ebreji Latvijā”, sveicot nominācijas glabātājus. Svinīgajā sertifikāta pasniegšanas pasākumā ar uzrunām piedalīsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents kultūras ministrs Nauris Puntulis, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes priekšsēdētājs Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.

Trešdien, 30. martā, Rakstniecības un mūzikas muzejā tiks sveikti Latvijas Nacionālā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs, kas papildinājuši nomināciju “Hernhūtiešu rokraksta kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts”.

Lēmums iekļaut iepriekšminētās nominācijas un to papildinājums UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā reģistrā tika pieņemts 2021. gada 14. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas jubilejas sēdē, kas tika veltīta Latvijas trīsdesmitgadei UNESCO.

“Programma „Pasaules atmiņa” ir apliecinājums UNESCO darbības intelektuālajam un ētiskajam raksturam, kā arī UNESCO misijai vairot miera kultūru pasaulē ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību. Dokumentārais mantojums aicina kopīgi meklēt atbildes, kādā dzīves telpā mēs un mūsu bērni gribētu dzīvot šodien un nākotnē,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajam reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram, kas nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet arī valsts pausto atbildību šo mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu ikvienam pasaules iedzīvotājam. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas iekļauts: Dainu skapis, Baltijas valstu kopīgā nominācija – Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības, kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas ūnijas noslēgšanas akta dokumentu.

Muzeji, arhīvi, bibliotēkas un citas atmiņu institūcijas un krātuves tika aicinātas apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas liecina par kādu nozīmīgu vēsturisku pavērsienu norisi vai ietver būtiskus faktus par kādu notikumu, īpaši Latvijas vēsturē, un izvirzīt tos programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Programma ir vērsta ne tikai uz mantojuma saglabāšanu, bet arī uz zināšanu pieejamības veicināšanu.