Kultūra Zināšanu sabiedrība
Foto no LU Lībiešu institūta arhīva

Trešdien, 9. augustā, visā pasaulē atzīmēs Starptautisko pasaules pirmiedzīvotāju dienu (International Day of the World's Indigenous Peoples), kas šogad ir veltīta vietējo jauniešu lomai kā pārmaiņu vēstnešiem pašnoteikšanās procesos. Latvijas pirmiedzīvotāji ir lībieši, kuri šogad ar tematisku pasākumu kopumu atzīmē Lībiešu mantojuma gadu.

Tautu pašnoteikšanās tiesības ieņem nozīmīgu vietu starptautiskajās cilvēktiesību tiesībās un ir atzītas par pamattiesībām galvenajos cilvēktiesību dokumentos, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos. Vietējie jaunieši aktīvi piedalās savu pašnoteikšanās tiesību izmantošanā, jo viņu nākotni ietekmē pašreiz pieņemtie lēmumi. Pamatiedzīvotāju jaunieši darbojas kā pārmaiņu aģenti krīžu priekšgalā, ar ko mūsdienās saskaras cilvēce. Tematiskajam akcentam par jauniešu lomu pašnoteikšanās procesā šai starptautiskajā dienā ir trīs apakštēmas: “Klimata rīcība un zaļās pārmaiņas”; “Spēku savienošana taisnīgumam”, “Starppaaudžu saiknes”.

Valts Ernštreits, LU Lībiešu institūta vadītājs uzsver: “Lai turpinātos, jebkurai kopienai, jebkurai tautai līdztekus saknēm ir svarīga nākotne. Katrs šodienas lībietis kādreiz ir bijis bērns. Šodien viņi nodod savu piederību tālāk jau nākamajiem. Šeit vietā ir divu, šogad pirmo reizi lībiešu valodu bērniem tālāk nodot sākušu lībiešu meiteņu – Katrīnas un Irbes – sacītais šogad Lībiešu svētku atklāšanā – Lībiešu valoda un lībiešu gars nav tikai mūsu vecvecāku un vecāku valoda un gars. Tā ir arī mūsu valoda un gars.

Lai popularizētu Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru izsludinājis 2023. gadu par Lībiešu mantojuma gadu. Lībiešu mantojuma gads sasaucas ar lībiešu zaļi balti zilā karoga simtgadi, kas kā viens no lībiešu simboliem iesvētīts Mazirbē 1923. gada 18. novembrī, UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna pieņemšanu, kas iezīmē Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanas sākumu un jaunu posmu Latvijas lībisko sakņu apzināšanā.

Atzīmējot starptautisko dienu, UNESCO aicina uz starptautisku tiešsaistes pasākumu “Pirmiedzīvotāju tautu jaunieši kā pārmaiņu aģenti pašnoteikšanās procesā”. Reģistrācija pasākumam: https://tinyurl.com/Indigenous23.

Starptautisko pasaules pirmiedzīvotāju dienu visā pasaulē atzīmē katru gadu 9. augustā. Tas iezīmē datumu, kad 1982. gadā pirmo reizi tikās Pirmiedzīvotāju darba grupa. Sadarbojoties ar pirmiedzīvotājiem, UNESCO cenšas atbalstīt viņus to izaicinājumu risināšanā, ar kuriem pirmiedzīvotāji saskaras, vienlaikus atzīstot šo tautu nozīmīgo lomu pasaules kultūras un bioloģiskās daudzveidības ainavas saglabāšanā.

Plašāk ŠEIT.