Izglītība Kultūra Zināšanu sabiedrība

21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas  bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Sagaidot Dzimtās valodas dienu, šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicināja ikvienu atzīties mīlestībā savā dzimtajā valodā. Šī iniciatīva radās, iedvesmojoties no rakstnieku pāra Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes, kas iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Turklāt Raiņa un Aspazijas 150.gadadiena ir ierakstīta UNESCO svinamo dienu kalendārā.

Dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi Latvijā norit jau visu nedēļu. Piemēram, 18. februārī Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, kas ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola, jau 15. reizi norisinājās Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkurss, kura mērķis ir veicināt skolēnos atbildību par savu dzimto valodu, kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Šī gada konkursa tēma – vārds Raiņa un Aspazijas daiļradē. Arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums rīko vēstuļu konkursu, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadam un Dzimtās valodas dienai.

Šodien, 19. februārī plkst. 14:00 Vidzemes augstskolas konferenču zālē ikviens aicināts uz pasākumu „Dzimtā valoda dzimtajos dialektos”. Tajā būs iespēja dzirdēt UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” stāstnieku un Vidzemes stāstnieku skolas dalībnieku stāstus dažādos Latvijas dialektos.

Savukārt 20. februārī jau tradicionāli Latviešu valodas aģentūra organizēs Dzimtās valodas dienai  veltītu pasākumu Rīgas Latviešu biedrības namā, apbalvojot radošo darbu konkursa “Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” labāko darbu autorus.

Raiņa un Aspazijas gadā arī Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš" Dzimtās valodas dienas nedēļa tiek aizvadīta, lasot Raiņa un Aspazijas dzejoļus bērniem. Savukārt Ikšķiles vidusskolā skolēni raksta mīlestības vēstules un apsveikumus, izmantojot mīļvārdiņus dzimtajā valodā, kā arī tiekas ar Rolandu Dobrovenski, romāna “Rainis un viņa brāļi” autoru.

Sociālo tīklu lietotāji, atzīmējot Dzimtās valodas valodas dienu, aicināti izmantot mirkļbirku  #unescodzimtavaloda.

Vairāk informācijas par UNESCO Starptautisko dzimtās valodas dienu.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268
E-pasts liene@krivena.lv